Comenius Parthnership

Report Yourself - Young European Journalists

The world is a small place

by Paweł Konieczny

Global village - term, which most of you have already known. It's a definition for the world where we live, speed of transmission of information and amount of our friends. Mass media, development of technology and transport are reasons why Earth is similar to the village. If something happens, everyone in surroundings knows about it. Well, surroundings where live 7 billion inhabitants. We don't have a sense, how closely we are, though.

An American scientist, Stanley Milgram made a really interesting test called: "Small world experiment". He has sent a several hundred of letters in Nebraska and Kansas, with his friend's address. Rules were easy - If you don't know this individual, you have to give letter to the other person, who should know Stanley's friend better. Number of people, who took part in delivered letter for particular person was six. This is how the "Six degrees of separation" theory was born. Theory refers to the idea that everyone is on average six steps away from any other person on the Earth. The first step away is for person, who you know, the second step away is for person who your friend knows etc. However, is this possible that after choose two random people, they will be able to get to each other in six steps? It's seems impossible.

Milgram checked this theory in two states only, but scientists from the University in Milan have made a step forward and they've decided to test 10% of the world population. Why 10% and who will be asked? They will be users of the most popular social networking service Facebook. Results of research were incredible: 99,6% users aren't further away than five steps, 92% users aren't further away than four steps. Has the world shrunk?

However, 10% it's only 10%. It is possible that if we take into consideration entire of the world population, theory won't be truth but only usual myth. And now, the polish crew, consist of four members, enters to check it out on their own. Their project is called: "Six degrees". They have drawed the geographical coordinates of one person. They will try to get to this individual, like theory says, include six people. Who is the lucky person? In next months, the crew is going to Mexico. They want to make a documentary film basics on this travel. You can see a trailer right now on their website: www.sixdegreesdoc.com. Well, I just wish them good luck. I cross my fingers!

Jaki ten świat mały

Paweł Konieczny

Globalna wioska - termin, z którym wielu z was na pewno się już spotkała. Jest to określenie tyczące się naszego świata, w którym żyjemy, z prędkością rozchodzenia się informacji oraz ilością znajomości, które nawiązujemy. Dzięki środkom masowego przekazu, rozwoju techniki i transportu Ziemia przypomina wioskę, w której zaraz po jakimś zdarzeniu, informacja o tym krąży już po całej "okolicy", okolicy z 7 mld mieszkańców. Jednak chyba nie do końca mamy świadomość, jak bardzo jesteśmy ze sobą ściśle powiązani.

Pewien amerykański naukowiec, Stanley Milgram przeprowadził ciekawy eksperyment: "Œwiat jest mały". Wysłał on kilkaset listów w Nebrasce i Kansas z adresem jego przyjaciela do losowo wybranych ludzi. W razie gdyby nie znali tej osoby prosił by przekazali ten list do kogoś, kto według nich może go lepiej znać. Ilość pośredników, po których list dotarł na miejsce wynosiła średnio sześć. Tak właśnie narodziła się teoria "sześciu stopni oddalenia". Według niej ilość pośredników między dwiema osobami w całej populacji ludzi na Ziemi nie przekracza sześciu stopni oddalenia, gdzie jeden stopień oddalenia to bezpośrednia znajomość, dwa stopnie to znajomość za pośrednictwem jednej osoby itd. Jednak czy to możliwe aby z całego 7 mld społeczeństwa, dwie wybrane losowo osoby byłyby wstanie dotrzeć do siebie nawzajem, jedynie za pośrednictwem sześciu osób? Wydaje się to niemożliwe.

Milgram sprawdził tą teorię jedynie w dwóch stanach, natomiast naukowcy z Uniwersytetu w Mediolanie poszli o krok do przodu i postanowili przeprowadzić taki test wśród 10% ludności Ziemi. Dlaczego akurat 10% i kto będzie tymi ankietowanymi? Są to użytkownicy największego portalu społecznościowego Facebook. Jak pokazały badania 99,6% użytkowników nie jest od nikogo bardziej oddalonych niż pięć stopni, 92% dzieli dystans nie większy niż cztery stopnie. Czyżby świat się skurczył?

Jednak, 10% to tylko 10%. Możliwe że w przypadku ogółu ludzkości teoria ta okazałaby się mitem. W tym momencie do akcji wkracza polska, czteroosobowa ekipa, która postanowiła na własną rękę zbadać czy teoria ta jest prawdziwa. Ich projekt nazywa się: "Six degrees". Losowali oni współrzędne osoby, do której będą próbowali dotrzeć. Tym szczęściarzem mógł być każdy, ale padło na Meksyk. Zespół pragnie zrobić z tej wyprawy film dokumentalny, którego trailer możecie już dziś zobaczyć na stronie: www.sixdegreesdoc.com. Mi zostaje już tylko życzyć powodzenia. Trzymam kciuki!