Comenius Parthnership

Report Yourself - Young European Journalists

When dreams come true...

by Aleksandra Lewandowska

Everybody has dreams, bigger or smaller. They are our aim in life. However, they are often impossible to fulfill, but we try to do everything to achieve them. How is it? Why is it so hard to overcome all difficulties and does it have sense?

A new computer, camera, mobile phone or maybe a home, friendship, someone close near us... What do you exactly need? What do you really want? I think all of us would choose friendship or love, not something material. So why, these days, people are so into material things? The answer is simple, we are just reckless. Today we don't know how important is love, friendship or just our home which is a shelter for us. To be honest, only recently have I realized how fast time goes and how many hours we waste for so pointless activities like watching television all day or sitting in front of the computer and surfing the Internet.

When I look at other people I often notice that material things have overwhelmed our world. Now we're not able to dream like our ancestors did. They fought in wars, their dreams were freedom, peace, but what are we dreaming about? Today the most important thing for us is money, but really valuable and important values disappear. Everything changes day after day - especially people. Helping other people became less important, we often don't notice that somebody suffers even if they stand next to us.

I just want pay attention to dreams in our lives. Dreams are a mobilization for us and it's even better if they're hard to fulfill, because thanks to this we are getting stronger and we can do more and more. It doesn't matter where you are now and what are you doing, just start to look in the future and no matter what, try to make your dreams come true. Everyone needs to remember to always try to reach your goals in life. We all have one life here, on the Earth - so why don't we spend it the best way we can?

But when we're trying to fulfill our dream, we can't look at other people – we have to just think about ourselves. To sum up, I'll quote Ryszard Riedel: Remember, if you don't dream, you don't live.

Kiedy marzenia się spełniają...

Aleksandra Lewandowska

Każdy z nas ma marzenia, te większe, jak i te mniejsze. To one są celem naszego życia. Przecież tak często wydają się nam one nieosiągalne, nieuchwytne, a jednak wciąż staramy się je spełnić... Jak to jest? Dlaczego tak trudno jest dogonić marzenia? I czy to ma jakiś sens?

Nowy komputer, aparat fotograficzny, telefon komórkowy, a może ciepły, rodzinny dom, przyjaźń, miłość, bliska osoba obok... Czego ty tak naprawdę potrzebujesz? Czego pragniesz? Nasze potrzeby są zmienne, ale chyba każdy z nas jeśli mógłby wybrać nowy komputer lub prawdziwą przyjaźń, zdecydowanie wybrałby przyjaźń. Dlaczego więc we współczesnym świecie tak bardzo potrzebujemy rzeczy materialnych? Otóż, po prostu jesteśmy lekkomyślni, dzisiaj ludzie nie zdają sobie sprawy jak drogocenna jest przyjaźń czy zwykły dom rodzinny, gdzie w każdej chwili możemy się schronić. Szczerze mówiąc, dopiero niedawno zorientowałam się jak szybko płynie czas, ile godzin poświęcamy wszyscy na tak bezsensowne czynności jak oglądanie nudnych programów w telewizji czy siedzenie przed komputerem prawie cały dzień.

Często kiedy patrzę na ludzi zauważam, że rzeczy materialne owładnęły dzisiejszy świat. Nie potrafimy już marzyć tak jak kiedyś nasi przodkowie. Kiedy walczyli oni na wojnie ich marzeniem była wolność, pokój, a my o czym dzisiaj marzymy? Teraz najważniejsza jest chęć zdobywania pieniędzy i dóbr materialny, a naprawdę drogocenne i ważne wartości zanikają. Wszystko się zmienia z dnia na dzień, a szczególnie zmieniają się ludzie. Pomoc innym zeszła na dalszy plan, bardzo często nie zauważamy, że ktoś inny cierpi, nawet jeśli stoi on obok nas.

Chcę podkreślić znaczenie marzeń w naszym codziennym życiu. Marzenia są dla nas mobilizacją i chodzi właśnie o to, aby były prawie nieosiągalne, gdyż to one, ku naszemu zaskoczeniu sprawiają, że możemy więcej, czynią nas silniejszymi. Nieważne gdzie teraz jesteś i co robisz, po prostu zacznij patrzeć w przyszłość i bez względu na wszystko dąż do tego o czym od zawsze marzyłeś. Każdy musi pamiętać, aby wytrwale i konsekwentnie dążyć do swego celu. Mamy tylko jedno życie tutaj na ziemi, więc dlaczego nie korzystamy z niego aż tak obficie jak powinniśmy.

W osiąganiu swego życiowego celu nie można patrzeć na innych, trzeba tylko i wyłącznie skupić się na sobie. Na koniec zacytuję słowa Ryszarda Riedla, wokalisty jednego z moich ulubionych zespołów Dżem: Pamiętaj, jeżeli nie marzysz, nie żyjesz.