Comenius Parthnership

Report Yourself - Young European Journalists

Doorkeepers

by Anna Wasilewska

Last time on all continent it was loud about Doorkeepers. Unclear news transmitted by media caused fear and panic. Now, however, we feel obliged to unveil the mystery.

Detailed studies of these strange creatures have been conducted by Dr A. H Fay from Utah and prof. R. Vigo from Idaho so far. We regret to inform you about the death of Dr Fay. According to witnesses, he was murdered by his Doorkeeper. In connection with this accident further studies have been stopped.

The first man, who discovered existence of these creatures was, considered to be schizophrenic, M. Ash. He noticed that his mirror imagine hadn't behaved exactly like him. Doctors ignored it, considering Mr Ash to be insane. From the diary written by Ash, we know that in some point in his reflection became onerous or even aggressive. Sometimes it didn't appear in the mirror. What then was happening to them? We don't know.

Two months after mysterious death of M. Ash, one of his brothers involved in a case. Timothy Ash has scientifically proved the existence of the creatures known as Doorkeepers, independent from us beings living on the other side of the mirror. He has also studied the influence that the Doorkeepers might have on us. It turned out that they can somehow overcome the barrier of glass. Many of them behave in a very aggressive way what cause that the number of people murdered by their own reflections is still growing.

The problem which Dr Fay and prof. Vigo had been working on for so long has not found a solution yet. What do the Doorkeepers do when we don't look through the mirror? Do they lead a life which is a mirror image of our lives? Do they live on the Earth, on another planet, or perhaps in a completely different dimension? And how do they perceive us? Did they use to consider us to be their reflections at which they were shaving, combing, putting on make-up, as we did?

And – that's the most important question – what is the truth? Are they our reflections, or maybe is it we who are faithful doorkeepers in their mirrors?

Odźwierni

Anna Wasilewska

W ostatnim czasie na całym kontynencie głośno było o Odźwiernych. Niejasne informacje przekazywane przez media wywoływały przestrach i panikę. Teraz jednak czujemy się zobowiązani uchylić rąbka tajemnicy.

Szczegółowe badania nad tymi dziwnymi istotami prowadzili dotychczas dr A. H. Fay z Utah i prof. R. Vigo z Idaho. Z przykrością informujemy o śmierci dr Fay'a. Wedle świadków, został on zamordowany przez swojego Odźwiernego. W związku z tym wypadkiem, dalsze badania zostały wstrzymane.

Pierwszym człowiekiem, który odkrył istnienie tych istot był uznany za schizofrenika M. Ash. Zauważył, że jego odbicie w lustrze nie zachowuje się dokładnie tak samo jak on. Lekarze ignorowali to, uznając pana Asha za chorego. Z dziennika pisanego przez Ash'a wiemy, że w pewnym momencie jego odbicie stało się uciążliwe, a nawet agresywne. Czasami nie zjawiało się w ramach lustra. Co się z nim wtedy działo? Nie wiadomo.

Dwa miesiące po tajemniczej śmierci M. Ash'a, sprawą zajął się jeden z jego braci. Timothy Ash udowodnił naukowo istnienie istot zwanych Odźwiernymi, niezależnych od nas tworów żyjących po drugiej stronie lustra. Zbadał on również to, jaki wpływ mogą mieć na nas Odźwierni. Okazało się, że mogą oni jakimś sposobem pokonać barierę szkła. Wielu z nich zachowuje się bardzo agresywnie, przez co nadal powiększa się liczba osób zamordowanych przez własne odbicia.

Problem, nad którym tak długo pracowali dr Fay i prof. Vigo do tej pory nie znalazł rozwiązania. Co robią Odźwierni, kiedy nie przeglądamy się w lustrze? Czy prowadzą tam życie, które jest lustrzanym odbiciem naszego życia? Czy mieszkają na Ziemi, na innej planecie, czy może w całkiem innym wymiarze? I jak postrzegają nas? Czy z początku, tak jak my, uważali nas jedynie za swoje odbicia, przy których się golili, czesali, nakładali makijaż?

I – to najważniejsze pytanie – jak jest naprawdę? Czy to oni są naszymi odbiciami, czy może to my jesteśmy wiernymi odźwiernymi w ramach ich luster?